Lön

Kontaktuppgifter för lönefrågor – ett nummer, en e-post


 

Telefon  0771-180 810 (tryck 2)

 

Nya telefontider för lön från 180625

Måndag, onsdag och fredagar  kl 09.00-12.00

Tisdag och torsdagar              kl 13.00-16.00

lördag-söndag stängt

 

Servicedesk portal                                                  servicedesk.soltakab.se

Servicedeskportal för dig som är

anställd i Kungälv Kommun                                    servicedesk.kungalv.se

 

WinLas är stängt för underhåll fredagen den 14:e december kl 10-14.

Från och med 1 januari 2019 behöver du som chef i Kungälvs kommun inte längre skriva under löneunderlag, SOLTAK Löns blanketter.

Hanteringen av löneunderlag är från och med 1 januari 2019 enligt följande:

  •  Alla ärenden till SOLTAK Lön hanteras via ärendehanteringssystemet Nilex. Fyll i aktuella blanketten, spara ner och bifoga blanketten i ärendet. Viktigt att ärendet kommer in från chefs mailadress/aa-konto.
  • Obs! Internpost utgår till SOLTAK Lön från och med 1 januari 2019.

 

Årsskiftesinformation 2018

 

För snabbast möjlig hantering skriv vad/vem ärendet gäller, namn, personnummer, kommun och dina kontaktuppgifter.

Att tänka på vid beställning av intyg

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Semester-o-Tjänstledighetsfaktorer

Pensionsinformation

Blivande pensionär KAP KL 2017 SOLTAK

Information anställda 2017 mitt i livet SOLTAK

Nyheter i Självservice HR/Lön 

Höstversionen 2018 181202

Rensa webhistorik

Vårversionen 2018 180531

 

Löneperioder

Löneperioder 2018

 

Checklista och guide för chef och medarbetare

Checklista för medarbetarens ansvar i självservice

Guide för medarbetarens ansvar i självservice

Checklista för chefens ansvar i Självservice HR Lön

Guide för chefens sina ansvar i Självservice HR Lön

Rutin.-Kontroll-av-att-avvikelser-inrapporteras-i-Självservice HR Lön

 

Gemensamma Manualer

Kom igång manual för chef

Kom igång manual för administratörer

E-Lönespec

Manual chef

Manual medarbetare

Manual flex

Manual P Mobile

Manual schema

Standardschema

Självservice timanställd

Manual ekonomer

Manual HR personal

 

Blanketter

Medarbetare som har Självservice HR/Lön ska rapportera avvikelser (t ex. ledighet, extratid, flextid, restid m m) direkt i systemet och inte använda blanketter.

Chefer beviljar inrapporterade poster i Självservice HR/Lön. Blanketter som ska attesteras måste fyllas i, skrivas ut och skannas in för att mailas till oss via servicedesk.

Medarbetare som inte har Självservice HR/Lön ska använda blanketterna nedan.

Saknas någon blankett hör av dig till oss.

 

Vid ifyllnad av Nordea blanketten behöver ni fylla i arbetsgivarnummer. Se nedan

Arbetsgivarnummer:

Lilla Edets Kommun            648021

Stenungsunds Kommun      648022

Kungälvs Kommun             640181

SBRF                                 648023

BORF                                 644852

SOLTAK                             647045

Nordea Anmälan/ändring av löntagaruppgift

Info e-tjänst anmäla konto Nordea

Ändrings- och rättelseblanketter

Chefen ska attestera samtliga poster i Självservice HR/Lön innan någon av blanketterna skickas in i ett ärende. Lönehandläggaren gör då samtliga korrigeringar utan krav på ytterligare attest från chef och säkerställer att lönen blir korrekt.

Anställning – Ändrings- och rättelseblankett

Används vid förändring av anställning såsom byte av organisation, ändring av konto eller fördelning, förändring av lön, förlängning av vikariat/AVA, ändring av AID-etikett samt koppling till Time Care.

Attest Avvikelser – Ändrings- och rättelseblankett

Används när löneberäknade poster (turbyte, frånvaro, placering, avv tjänstgöring, tillägg/avdrag och resor) behöver justeras, tas bort eller när dessa beviljats för sent för att bli avräknade/utbetalda vid ordinarie lönekörning.

Kommungemensamma blanketter

Månadsrapport-avvikelser

Reseräkning-Inrikes

Reseräkning-Utrikes

Sjuk-och-VAB-anmälan

Semester

Uppsägning-Avgångsanmälan

Timrapport

Bilersättning Körjournal

Kommun-och bolagsgemensamma chefsblanketter

Beställning av behörighet för personalsystem

Kostavdrag (ej bolag)

Organisationsförändring i Självservice HR/Lön

Anställning – Ändrings och rättelseblankett

Attest Avvikelser – Ändrings och rättelseblankett

 

 

 

 

 

 

 

Kommunspecifika blanketter
Stenungsund

Anställningsavtal

Anställningsavtal- Intermittent

Semesterväxling

Omställningsstöd för förtroendevalda

Avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda

 

Lilla Edet

Anställningsbevis

Omställningsstöd för förtroendevalda

Avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda

 

Tjörn

Anställningsinformation ordinarie

Anställningsinformation för schemapersonal

Registrering ändring av lönekonto Tjörns kommun

Omställningsstöd för förtroendevalda

Avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda

 

Kungälv

Anställningsunderlag

Semesterdagsväxling

Omställningsstöd för förtroendevalda

Avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda

 

 

 

 

 

Bohus Räddningstjänstförbund BORF

Bilersättning/Körjournal

Ledighetsansökan

Månadsrapport avvikelser

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Semesterdagsväxling

Sjukanmälan RIB

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Nordea Anmälan/ändring av löntagaruppgift

Chefsblanketter

Anställningsunderlag

 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund SBRF

Bilersättning-körjournal

Ledighetsansökan

Månadsrapport avvikelser

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Nordea Anmälan/ändring av löntagaruppgift

Chefsblanketter

Anställningsunderlag

 

 

 

 Tjörns bostads ab

Bilersättning/Körjournal

Registrering ändring lönekonto TBAB

Ledighetsansökan

Månadsrapport avvikelser

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Chefsblanketter

Anställningsinformation

 

Tjörns hamnar ab

Bilersättning/Körjournal

Registrering ändring lönekonto Tjörns Hamnar AB

Ledighetsansökan

Månadsrapport avvikelser

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Chefsblanketter

Anställningsinformation

Tjörns måltids ab

Bilersättning/Körjournal

Registrering ändring lönekonto Tjörns Måltids AB

Ledighetsansökan

Månadsrapport

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Chefsblanketter

Anställningsinformation