Lön

Kontaktuppgifter för lönefrågor – ett nummer, en e-post


Telefon  0771-180 810 (tryck 2)

 

Nya telefontider för lön från 180625

Måndag, onsdag och fredagar  kl 09.00-12.00

Tisdag och torsdagar              kl 13.00-16.00

lördag-söndag stängt

 

Servicedesk portal                                                  servicedesk.soltakab.se

Servicedeskportal för dig som är

anställd i Kungälv Kommun                                    servicedesk.kungalv.se

 

Ny inloggningsportal för Time Care Pool och Multi Access (gäller ej Tjörns kommun)

Information om inloggningsportalen

Inloggningsportalen Time Care Pool och Multi Access

Från och med 1 januari 2019 behöver du som chef i Kungälvs kommun inte längre skriva under löneunderlag, SOLTAK Löns blanketter.

Hanteringen av löneunderlag är från och med 1 januari 2019 enligt följande:

  •  Alla ärenden till SOLTAK Lön hanteras via ärendehanteringssystemet Nilex. Fyll i aktuella blanketten, spara ner och bifoga blanketten i ärendet. Viktigt att ärendet kommer in från chefs mailadress/aa-konto.
  • OBS! SOLTAK tar inte längre emot pappersunderlag skickade med internpost. Detta gäller fr o m 1 januari 2019.

From 2019-01-01 har Skatteverket beslutat om nya regler om redovisning av inkomst och skatt, läs information nedan:

Till dig som chef, administratör och HR-personal

Till dig som medarbetare

 

 

Årsskiftesinformation 2018 2019

Info medarbetare januari

 

För snabbast möjlig hantering skriv vad/vem ärendet gäller, namn, personnummer, kommun och dina kontaktuppgifter.

Att tänka på vid beställning av intyg

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Semester-o-Tjänstledighetsfaktorer

Pensionsinformation

Blivande pensionär KAP KL 2017 SOLTAK

Information anställda 2017 mitt i livet SOLTAK

Nyheter i Självservice HR/Lön 

Höstversionen 2018 181202

Rensa webhistorik

Vårversionen 2018 180531

 

Löneutbetalningsdagar 

 2019

 

Checklista och guide för chef och medarbetare

Checklista för medarbetarens ansvar i självservice

Guide för medarbetarens ansvar i självservice

Checklista för chefens ansvar i Självservice HR Lön

Guide för chefens sina ansvar i Självservice HR Lön

Rutin.-Kontroll-av-att-avvikelser-inrapporteras-i-Självservice HR Lön

 

Gemensamma Manualer

Kom igång manual för chef

Kom igång manual för administratörer

E-Lönespec

Manual chef

Manual medarbetare

Manual flex

Manual P Mobile

Manual schema

Standardschema

Självservice timanställd

Manual ekonomer

Manual HR personal

 

Blanketter

Medarbetare som har Självservice HR/Lön ska rapportera avvikelser (t ex. ledighet, extratid, flextid, restid m m) direkt i systemet och inte använda blanketter.

Chefer beviljar inrapporterade poster i Självservice HR/Lön. Blanketter som ska attesteras måste fyllas i, skrivas ut och skannas in för att mailas till oss via servicedesk.

Medarbetare som inte har Självservice HR/Lön ska använda blanketterna nedan.

Saknas någon blankett hör av dig till oss.

 

Vid ifyllnad av Nordea blanketten behöver ni fylla i arbetsgivarnummer. Se nedan

Arbetsgivarnummer:

Lilla Edets Kommun            648021

Stenungsunds Kommun      648022

Kungälvs Kommun             640181

SBRF                                 648023

BORF                                 644852

SOLTAK                             647045

Nordea Anmälan/ändring av löntagaruppgift

Info e-tjänst anmäla konto Nordea

Ändrings- och rättelseblanketter

Chefen ska attestera samtliga poster i Självservice HR/Lön innan någon av blanketterna skickas in i ett ärende. Lönehandläggaren gör då samtliga korrigeringar utan krav på ytterligare attest från chef och säkerställer att lönen blir korrekt.

Anställning – Ändrings- och rättelseblankett

Används vid förändring av anställning såsom byte av organisation, ändring av konto eller fördelning, förändring av lön, förlängning av vikariat/AVA, ändring av AID-etikett samt koppling till Time Care.

Attest Avvikelser – Ändrings- och rättelseblankett

Används när löneberäknade poster (turbyte, frånvaro, placering, avv tjänstgöring, tillägg/avdrag och resor) behöver justeras, tas bort eller när dessa beviljats för sent för att bli avräknade/utbetalda vid ordinarie lönekörning.

Kommungemensamma blanketter

Månadsrapport-avvikelser

Reseräkning-Inrikes

Reseräkning-Utrikes

Sjuk-och-VAB-anmälan

Semester

Uppsägning-Avgångsanmälan

Timrapport

Bilersättning Körjournal

Kommun-och bolagsgemensamma chefsblanketter

Beställning av behörighet för personalsystem

Kostavdrag (ej bolag)

Organisationsförändring i Självservice HR/Lön

Anställning – Ändrings och rättelseblankett

Attest Avvikelser – Ändrings och rättelseblankett

 

 

 

 

 

 

 

Kommunspecifika blanketter
Stenungsund

Anställningsavtal

Anställningsavtal- Intermittent

Semesterväxling

Omställningsstöd för förtroendevalda

Avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda

 

Lilla Edet

Anställningsbevis

Omställningsstöd för förtroendevalda

Avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda

 

Tjörn

Anställningsinformation-ordinarie-Tjörn

Anställningsinformation-för-schemapersonal-Tjörn

Registrering ändring av lönekonto Tjörns kommun

Omställningsstöd för förtroendevalda

Avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda

 

Kungälv

Anställningsunderlag

Semesterdagsväxling

Omställningsstöd för förtroendevalda

Avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda

 

 

 

 

 

Bohus Räddningstjänstförbund BORF

Bilersättning/Körjournal

Ledighetsansökan

Månadsrapport avvikelser

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Semesterdagsväxling

Sjukanmälan RIB

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Nordea Anmälan/ändring av löntagaruppgift

Chefsblanketter

Anställningsunderlag

 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund SBRF

Bilersättning-körjournal

Ledighetsansökan

Månadsrapport avvikelser

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Nordea Anmälan/ändring av löntagaruppgift

Chefsblanketter

Anställningsunderlag

 

 

 

 Tjörns bostads ab

Bilersättning/Körjournal

Registrering ändring lönekonto TBAB

Ledighetsansökan

Månadsrapport avvikelser

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Chefsblanketter

Anställningsinformation_TBAB

 

Tjörns hamnar ab

Bilersättning/Körjournal

Registrering ändring lönekonto Tjörns Hamnar AB

Ledighetsansökan

Månadsrapport avvikelser

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Chefsblanketter

Anställningsinformation_THAB

Tjörns måltids ab

Bilersättning/Körjournal

Registrering ändring lönekonto Tjörns Måltids AB

Ledighetsansökan

Månadsrapport

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Chefsblanketter

Anställningsinformation_TMAB