Projekt

SOLTAK AB har förutom sina tre produktionsteam – ekonomi, lön och IT också ett projektkontor. Detta kontor planerar, bemannar och genomför verksamhetsprojekt på uppdraq av kommunerna samt hanterar uppdragsbeställningar (UB:n) för kommunerna.

SOLTAK AB har en egen väl dokumenterad projektmodell som bygger på “best practice” och som alla skall följa. Syftet är att ha ett transparent och enhetligt sätt hantera projekt och uppdragsbeställningar.

Projektomfattningen 2018 är väsentligt lägre 2018 än tidigare år och vi har slutfört en lång rad tunga projekt. Först utvar upphandling och implementation av nya ekonomi- och lönesysterm

Pågående projekt 2018

IAM – säker inloggning

SOLTAK AB har genomfört ett projekt under försommaren som innebär att vi etablerar en teknisk plattform, som cnetraliserar arbetet med multifaktorsautentisering, single sign on mm. Den första inloggningstjänsten kunde erbjudas 1 juli 2018 – inloggning till Time Care Pool och planering med mobilt bank-ID.

Projektet förbereder för en fas två där en rad övriga behov från kommunerna bedöms och prioriteras. Styrgruppen för projektet består av IT-strategerna i kommunerna, samt representanter från SOLTAK AB.

Serviceportalen

Serviceprotalen består av två huvudsakliga funktionsområden

Anställningsärenden: I september lanseras Serviceprotalen för förenklad registrering av anställningsärenden. Chefer i kommunerna fyller i all erforderlig information om en ny anställd i en webb-portal. SOLTAK AB får då ett komplett anställningsärende och kan snabbare lägga in uppgifter i systemen och få ut ett anställningsavtal.

Anläggningsregister samt beställningsportaö IT-tillbehör

SOLTAK AB anskaffar och levererar nu stora volymer datorer. Bolaget behöver ha koll på exakt vilka datorer som finns var, specifikation, anskaffningsdatum, avskrivningsinformation, bestyckning mm. Anläggningsregistret lägger också grunden för den månatliga debiteringen av datorkostnader till kommunerna.

Utrullning av datorer till tre kommuner

Från sommaren 2018 och framåt har ett intensivt arbete pågått för utleverans av datorer till kommunerna. Det handlar denna gång inte bara om ett datorbyte. Det handlar också om en Migrering till Windows 10 och den tidigare genomförda migreringen till Office 365. Denna s k “SOLTAKs-dator” är nu gemensam standard för alla samverkande kommuner.

SOLTAK AB ansvarar för all skoldatorleverans till Kungälv och Lilla Edet under sensommaren och tidig höst. Samtidigt byts sdminpersonalens datorer ut i Stenungsund och Lilla Edet. Senare i höst räknar vi med att migrera över Kungälvs administrativa personal till den nya SOLTAKs-datorn och den nya gemensamm IT-miljön

 

Nedan följer en förteckning över genomförda och avslutade projekt

  • Nytt gemensamt datacenter
  • Från Lotus Notes mail till Email/Exchange – Stenungsund
  • Migrering av tre kommuners användare till Office 365
  • Utveckling av tjänstekataloger för alla tre verksamheterna
  • Nytt diarie- och ärendehanteringssystem
  • Ny PC klientplattform
  • SBRF köper ekonomi-, löne- och IT-tjänster från SOLTAK AB
  • Effektivare hantering av skoldatorer
  • Implementation av ekonomi- och HR-/personalsystem