Uppdrag, mål

Uppdrag och syfte:

Ur bolagsordningen:

”…Samverkan syftar till att ägarkommunerna ska kunna utföra stöd- och servicetjänster mer kostnadseffektivt än om varje ägarkommun gör det för sig och därmed ge medborgarna större nytta för skattepengarna samt att tillföra Ägarkommunernas kärnverksamhet mer pengar.”

 

Vision 2020

 • SOLTAK AB skall vara en ledande aktör i Västsverige för kommunal samverkan inom administrativa stöd- och servicetjänster. Genom ökad samordning, standardisering och automatisering skall SOLTAK AB långsiktigt minska kostnaderna för ägarkommunerna
 • Resultatmål 2018 – ett urval!

   Lednings- och medarbetarperspektivet

   • SOLTAK AB skall vara en attraktiv arbetsplats
   • Minska sjukfrånvaron till under 3%
   • Minska personalomsättningen till under 10%
   • Värdegrundsarbetet, fortsätta tydliggöra och bryta ned på teamnivå
   • Medarbetarenkät skall genomföras
   • Kund- och ägarperspektivet

    • Kundenkät för att följa upp bland annat kundbemötande
    • Digitalisering, minst 30 ”digitaliseringar” under året
    • Arbete med Task force, minst 20 förbättringsförslag ska genomföras under året
    • Leverera och återkoppla gentemot tjänstekatalog