Utbildningar

Vid samtliga utbildningar tag med egen dator. Minst 3 deltagare för att utbildningen ska bli av.

Har du frågor eller funderingar maila: utbildning.lon@soltakab.se

Aktuella utbildningar

Utbildning för chefer och administratörer i Självservice HR/Lön

Denna grundutbildning vänder sig till dig som chef/administratör.
Vi går igenom bla grundschema, kostnadsuppföljning, attestering av poster, anställningar och rapporter.

Datum             Klockan          Lokal

30 januari        08.30 – 12.30  Ursholmen
26 februari       08.30 – 12.30  Ursholmen
26 mars           08.30 – 12.30  Ursholmen
25 april            08.30 – 12.30  Ursholmen
21 maj            08.30 – 12.30   Ursholmen
4 juni              08.30 – 12.30   Ursholmen

 

Utbildning Scheman i Självservice HR/Lön

Denna grundutbildning vänder sig till dig som ska skapa och administrera scheman i Självservice HR/Lön
(OBS! ej TimeCare).
Vi går igenom hur du gör grundschema, placeringsschema och scheman för jour/beredskap.

Datum              Klockan               Lokal

31 januari         08.30 – 12.00      Ursholmen
28 februari        08.30 – 12.00      Ursholmen
28 mars            08.30 – 12.00      Ursholmen
26 april             08.30 – 12.00      Ursholmen
23 maj              08.30 – 12.00      Ursholmen
4 juni               13.00 – 16.00      Ursholmen

Grundutbildning Time Care Multi Access

Vi går igenom grunderna som behövs för att kunna schemalägga i Multi Access

Datum            Klockan                Lokal
15 Januari       09.00-14.00         Ursholmen

 

 


 

Anmälningsformulär
 Jag är inte en robot.

 

Parkering

Kör förbi Ingo och Trafikverket, passera genom grindarna och tag direkt till vänster.
Soltak AB har 28 platser till förfogande. Man ska ha vårt p-tillstånd liggande synligt i vindrutan då fastighetsägaren kan bötfälla bilar utan. Tillfälligt parkeringstillstånd utfärdas i receptionen på Soltak AB.

Alternativa kommunala parkeringsplatser i närområdet.