Platsannonser

________________________________________________________________________

2018-10-29 – Förändringsinriktad VD

Vi söker dig som har god kompetens inom tjänste- eller serviceområdet och gedigen erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå.

Du lockas av utmaningen att leda vårt fortsatta arbete mot vår vision, med hög affärsmässighet och starkt kundfokus.

Vi söker en genomförare som är trygg och tydlig i sitt ledarskap, bra på att skapa goda relationer internt och externt samt motiveras av att arbeta i en föränderlig miljö. Du har förståelse för de särskilda krav som ställs på uppdraget att leda ett kommunalt ägt bolag.

Som VD ansvarar du för att utveckla Soltak till ett ännu mer kundorienterat och kostnadseffektivt bolag.
Du leder denna utveckling på uppdrag av styrelsen och alltid gemensamt med verksamheterna i kommunerna.
Du förväntas vidareutveckla processer och system som används för signifikant ökad kundnöjdhet, ständig leveranskvalitet och processeffektivitet i verksamheten.
Du har förmåga att ställa krav som stödjer effektivitet genom att sammanväga de olika verksamheternas krav. Kommunikation är en stark sida hos dig och du arbetar lösningsfokuserat för att nå uppsatta mål.

I din roll som VD kommer du att: rapportera direkt till styrelse och ha ett direkt personalansvar för en ledningsgrupp med sex ledare. ansvara för tjänster och projekt gentemot kommunerna både ur ett operativt och strategiskt perspektiv.
Du kommer vara ansvarig för att planera och optimera resurser så som personal, system och teknik med syfte att uppnå ekonomiska mål och samt kvalitetsmål i en effektiv organisation.
Du ska se till att tidplaner och budgetar hålls samt att tjänsterna lever upp till alla kvalitets- och säkerhetskrav systematiskt vidareutveckla och implementera välstrukturerade processer och system för våra områden löner, ekonomi och IT.
Genomföra löpande förbättringsarbeten genom nya arbetssätt inom områdena för att öka effektivitet och kundnytta samt sänka kostnader skapa goda relationer och samverka med ägarråden för att tydligt kommunicera förväntningar, budget och resultat. ansvara för planering och uppföljning av personal och konsulter. Både ur ett bemannings- och utvecklingsperspektiv.

Det är viktigt att du som VD är en lagspelare och har en god förmåga att engagera och motivera dina medarbetare.

Tjänsten söks via Offentliga jobb

________________________________________________________________________