Frukostmöte med SOLTAKs löneteam!

SOLTAKs blivande löneteam består av ca 30 medarbetare. Löneteamets chef Peggy Hamnström bjöd i förra veckan in hela teamet till frukostmöte på Trollhättevägen i Kungälv. Peggy, flankerad av SOLTAKs HR-chef Ulla-Britt Ek och VD Bengt Gustafsson, berättade då om vad som är på gång just nu i SOLTAK och hade en bra dialog om den kommande samlokaliseringen den 6 oktober, då löneteamen flyttar till SOLTAKs lokaler. Det blev ett härligt sorl i fikarummet under frukosten och den åtföljande rundvandringen i lokalerna.

loneteamet

Gränsöverskridande diskussioner vid
frukostmötet med SOLTAKs löneteam!

 

 

Frukostmöte med SOLTAKs löneteam!

SOLTAKs blivande löneteam består av ca 30 medarbetare. Löneteamets chef Peggy Hamnström bjöd i förra veckan in hela teamet till frukostmöte på Trollhättevägen i Kungälv. Peggy, flankerad av SOLTAKs HR-chef Ulla-Britt Ek och VD Bengt Gustafsson, berättade då om vad som är på gång just nu i SOLTAK och hade en bra dialog om den kommande samlokaliseringen den 6 oktober, då löneteamen flyttar till SOLTAKs lokaler. Det blev ett härligt sorl i fikarummet under frukosten och den åtföljande rundvandringen i lokalerna.

loneteamet

Gränsöverskridande diskussioner vid
frukostmötet med SOLTAKs löneteam!

 

 

Carolina Färdigh ny chef för ekonomiteamet!

Carolina Färdigh har utnämnts till chef för ekonomiteamet inom SOLTAK AB. Carolina kommer närmast från en tjänst som utvecklingsledare inom Tjörns kommun och har lång och bred erfarenhet av ekonomiskt arbete, både i kommunal och privat verksamhet.

Carolina tillträder sin nya tjänst den 1 augusti, men kommer att delta i en del möten och aktiviteter inom SOLTAK AB redan i maj-juni. Under hösten kommer Carolina i huvudsak att arbeta som SOLTAK ABs projektledare för implementationen av nytt gemensamt ekonomisystem. Ekonomiteamen från Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och Kungälv går formellt över till SOLTAK AB den 1/1 2016.

Vi hälsar Carolina välkommen till SOLTAK AB och önskar henne lycka till i sin nya roll!

Ekonomi- och löneteamen till Kungälv 6 oktober!

Kundrådet inom SOLTAK AB har beslutat att ekonomi- och löneteamen i de fyra samverkande kommunerna samlokaliseras i SOLTAKs lokaler på Trollhättevägen i Kungälv den 6 oktober.

– Det är bra att vi har ett konkret måldatum för samlokaliseringen att förhålla oss till. Vi har en hel del arbete framför oss, för att få kontorsplatser för de totalt 80 -90 personer som kommer att jobba på Trollhättevägen efter samlokaliseringen, säger Bengt Gustafsson.

Det är dock först vid årsskiftet som den formella verksamhetsövergången sker, då ansvaret för överförd verksamhet och personal övergår till SOLTAK AB.

 

 

SOLTAKs IT-team på plats!

Idag gick flyttlassen från Stenungsund och Lilla Edet till Trollhättevägen i Kungälv. Tre kommuners IT-team är nu samgrupperade för att både kunna ge sin hemkommun full IT-support och samtidigt jobba med den gemensamma nya IT-miljön för SOLTAK AB.

Redan under förmiddagen var datorer och system uppkopplade mot de olika kommunerna, tack var ett gediget förarbete från teamen!

Med denna samlokalisering ökar vi tempot i arbetet med att bygga ny IT-miljö och kommunikationen inom det nya stora IT-teamet förbättras.
fika2

Första gemensamma fikat med delar av
nya IT-teamet!

SOLTAKs IT-miljö tar form!

Bygget av den gemensamma IT-miljön för SOLTAKs ägarkommuner pågår nu för fullt! Projektorganisationen är komplett med både externa resurser och egen personal från kommunernas IT-enheter. Därmed har vi den kompetens och erfarenhet vi behöver vi behöver i projektorganisationen.

Arbetet genomförs i resurs- och tidsatta delprojekt, som arbetar mot väldefinierade etappmål. Först ut i SOLTAKs IT-miljö blir de nya ekonomi- och HR/personalsystemen.

Startskottet har gått inför systemvisningarna

Under att antal veckor framöver kommer systemvisningar att genomföras som ett led i anbudsutvärderingen. Kommunerna Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och Kungälv har utsett representanter som ska bedöma användarvänligheten på ett gemensamt Ekonomisystem och ett gemensamt HR-/Personalsystem.

Som ett led i att kvalitetssäkra upphandlingsprocessen hölls ett informationsmöte den 24 mars för samtliga utvärderare inför systemvisningarna.

Peggy Hamnström ny chef för SOLTAKs löneteam!

Peggy Hamnström har utnämnts till chef för löneteamet inom SOLTAK AB. Peggy, som närmast kommer från tjänsten som t f lönechef i Kungälvs Kommun har en lång och gedigen bakgrund inom det personaladministrativa området.

Peggy tillträder sin nya tjänst i maj och kommer under resterande delen av året i huvudsak att arbeta som SOLTAKs projektledare för implementeringen av ett nytt HR/personalsystem. Löneteamen från Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och Kungälv förs formellt över till SOLTAK AB 1/1 2016.

Vi hälsar Peggy välkommen till SOLTAK AB och önskar henne lycka till i sin nya roll!

Nya utnämningar!

Vi har nu nöjet att meddela att Magnus Ludvigson, IT-strateg i Lilla Edet, har utsetts till kundansvarig inom SOLTAK AB. Magnus, som redan under 2014 arbetat ca 50% för SOLTAK AB, kommer att ha ett övergripande ansvar för de tjänster och tjänstepaket vi kommer att utveckla och leverera. Under 2015 kommer han dock i huvudsak att ansvara för både strategiska och operativa utvecklingsfrågor som är kopplade till SOLTAK ABs tjänster.

Anders Kopp, IT-driftschef i Kungälvs kommun som under 2014 arbetat 50% med SOLTAK AB, har valt att inte acceptera tjänsten som IT-chef av familjeskäl, utan går i stället in som tf IT-chef i mindre omfattning under en tid. I den rollen kommer han bl a att sätta de organisatoriska ramarna för SOLTAK IT och ha ett övergripande ansvar för IT-utvecklingen.

Tjänsterna som chef/teamledare för ekonomi- och löneteamen utannonserades i början av februari i alla ägarkommunerna och vi håller nu på med intervjuer av kandidater.

Med samlokalisering börjar vi forma de nya teamen

Verksamhetsövergången för personal och verksamhet sker formellt den 1/1 2016. Men under 2015 kommer vi att samlokalisera teamen så att alla får lära känna varandra och bidra i arbetet med att forma nya processer, utveckla och testa system mm.

Den 14 april samlokaliserar vi IT-teamen i Kungälv!

Under vecka 11 återkommer vi med mer detaljerad information om flytten och praktiska frågor till alla inom IT-teamen i Lilla Edet, Stenungsund och Kungälv.

Vi går nu in i spännande utvecklingsskeden för den nya IT-miljön med sin infrastruktur. Med samlokaliseringen får alla bättre möjlighet att bidra i utvecklingsarbetet. Innan dess kommer vi att ha samlokaliseringsmöten med kommunerna för att gå igenom de frågor som uppkommer i samband med flytten till Trollhättevägen i Kungälv.

Samlokaliseringen av ekonomi- och löneteamen planerar vi till oktober. Det är då vi planerar att testa de nya systemen och säkerställa att flöden och processer fungerar inför driftsättningen 2016.

En bra dialog har inletts med fackförbundet Vision inför den formella verksamhets-övergången. Dialogen rör en rad personalfrågor i samband med överföringen av personalen till SOLTAK från de berörda verksamheterna. Utgångspunkten är att all personal överförs. Ett ”erbjudande” kommer att lämnas ut vid en tidpunkt som parterna enas om. Den som väljer att avstå övergången kvarstår som anställd i respektive kommun och en omplaceringsutredning görs.


Rekrytering – Bemanning

1 3 4 5