Med kommungemensamma IT-lösningar närmar vi oss målet!

SOLTAK AB levererar under hösten flera tusen datorer ut till elever, lärare och administrativ personal i kundkommunerna. Den här gången handlar det inte bara om byta ut datorer, vilket i sig är omfattande logistikprojekt, där varje dator skall nå rätt användare, vara rätt bestyckad och konfigurerad och paketerad med den uppsättning programvaror som överenskommits.

 

 

En modern, enhetlig och automatiserad IT-miljö

Hösten arbete handlar också om att fullfölja en omfattande migrering till modernare IT-miljö. Vi byter från kommunernas tidigare Windows-versioner till den standardiserade “SOLTAKs-datorn”, som baseras på Windows 10. De nya datorerns skall fungera ihop med ett nytt operativsystem och kommunernas programvaror måste också fungera ihop som avsett med den nya SOLTAKs-datorn. I olika etapper har SOLTAK AB också migrerat Steningsunds, Lilla Edets och Kungälvs kommuner till Office 365, vilket innebär att epost-lösningarna i kommunerna nu bygger på samma molnbaserade teknik.

Allt mer av kommunernas samlade datavolymer migreras också över till det gemensamma datacentret.

Dessa insatser tar sammantaget IT-samarbetet rejäla steg mot målet i det uppdrag SOLTAK AB fick från början – gemensam, standardiserad och mer automatiserad IT.

– Under hösten levererar vi fundamentala delar enligt fastställd IT-strategi som skall ta den kommunala IT-samverkan till målet. Effekthemtagningen kommer när vi kan stänga ned kommunerna gamla IT-miljöer och jobba med de kommungemensamma och automatiserade lösningar som vi nu utvecklar, säger Mikael Tjäder, IT-arkitekt på SOLTAK AB.

Kommentera