Effektiv skoldatorhantering med AutoPilot!

SOLTAK AB har tagit över inköp, hantering och leverans av datorer för kundkommunerna. Den mest utmanande delen är leverans, installation och uppstart av elevdatorerna. SOLTAK AB har nu etablerat processer för denna typ av leveranser, så att varje dator kommer till rätt elev och användare, med rätt hårdvara och rätt konfiguration – och i rätt tid.

Från hösten 2018 erbjuder SOLTAK AB sina kunder ett helt nytt och till stor del automatiserat sätt att konfigurera och preparera elevdatorer. Med hjälp av Microsofts AutoPilot-lösning kan tiden för installation och uppstart minskas väsentligt.

Med ett stabilt datanätverk och med varje användares inloggningsuppgifter konfigurerar sig datorn nästan själv. SOLTAK AB kan antingen “förpreparera” datorerna så att de konfigureras med rätt applikationer mm. Alternativt kan användaren själv ladda ned t ex Office-paketet.

“Vi har stora förväntningar på detta nya, resurssnåla sätt att hantera datorer, säger SOLTAK ABs VD Bengt Gustafsson. Vi kommer att följa upp effekten av detta under hösten och målet är att hantera alla datorer med Autopilot i framtiden. Hanteringen innebär en signifikant kostnadsbesparing på längre sikt för våra kunder, säger han.

 

Huvudkomponenterna i AutoPilot-lösningen – IT behöver i princip inte röra datorerna, hanteringen för användaren är enkel och användarvänlig och lösningen är väl integrerad med hela IT-infrastrukturen!

 

Kommentera