Kommungemensam plattform för identitetshantering!

I en alltmer digitaliserad värld ökar kraven på att vi kan identifiera oss på ett enkelt och säkert sätt, samt har tillgång till rätt system och information. Dessutom skärps kraven på hantering av personuppgifter genom den nya dataskyddsförordningen GDPR. I en modern IT-miljö blir därför en central identitets- och åtkomsthantering allt viktigare fundament.

Genom kommunal samverkan inom SOLTAK AB-samarbetet kan en enhetlig plattform tas fram, med utvecklings- och driftskostnader som delas mellan kommunerna.

När kommunerna gett sitt klartecken kommer SOLTAK AB att etablera en gemensam teknisk plattform för de samverkande kommunerna, med en centraliserad identitets- och åtkomsthantering. Bl a kommer plattformen vara kopplad till mobilt bank-ID och ha stöd för single sign-on, för att ge den enkla och säkra åtkomst vi behöver. Lösningen möter också de olika behov av autentisering som finns inom kommunernas administrativa sida och på skolsidan. I steg 1 etableras en teknisk plattform, till vilken olika system och applikationer kopplas upp efter hand.

SOLTAK ABs IT-ledning och kommunernas IT-strateger kommer att utgöra projektets styrgrupp.

SOLTAK AB formar en ny plattform för enkel och säker hantering av identiteter,
inloggning och behörigheter i kommunerna.

Kommentera