Ekonomer nätverkar på SOLTAK AB!

En solig dag i april samlades ca 35 ekonomiadministratörer från 8 kommuner hos SOLTAK AB för att få insikt i hur SOLTAK AB jobbar med olika frågor, hur systemen är uppsatta och hur samverkan med kommunerna ser ut. Presentationer och workshops avlöste varandra under dagen och deltagarna verkade påtagligt nöjda med dagen.
Nätverket representerar stor samlad erfarenhet inom sina områden och erfarenhetsutbytet var intensivt under dagen!

Ekonomiadministratörer från 8 kommuner nyter tankar och idéer!

Kommentera