SOLTAK AB 2.0 – 4 kommuner och ny styrelse!

I december 2017 valde bolagsstämman en ny styrelse för SOLTAK AB. En styrelse som har kompetenser och erfarenheter inom skilda områden inom offentlig och privat sektor. Nu ägs SOLTAK AB av de 4 kommuner som har lagt över verksamheter i bolaget, nämligen Stenungsunds, Lilla Edets, Kungälvs och Tjörns kommuner.

Den tidigare styrelsen – kommunalråden i kommunerna – ingår nu i ett ägarråd, som har till uppgift att utifrån ägarperspektivet bestämma inriktning och omfattning på SOLTAK AB-samarbetet. Från 2018 tar SOLTAK AB ett samlat grepp kring anskaffning av IT-utrustning för kommunerna. Med större inköpsvolymer har bolaget fått förmånliga avtal med leverantörerna.

Kommentera