Nytt gemensamt datacenter på plats!

SOLTAK ABs tidigare datacenter var rustat för att hantera de nya ekonomi- och lönesystemen. Efter att dessa system nu är driftsatta och har fått rätt prestanda och tillförlitlighet tar vi nu nästa steg i utvecklingen av en gemensam IT-plattform!

Vi har under sommaren uppgraderat datacentret med ny kapacitet och teknik för att möjliggöra migrering av kommunernas system till det nya gemensamma datacentret. Den 1 september startades systemet upp och de följande testerna visade att allt är uppsatt och konfigurerat på rätt sätt!

Med sin höga lagringskapacitet (>100 TB) är lösningen rustad för att ta emot Stenungsunds, Lilla Edets och Kungälvs samlade datadrift!

Det uppgraderade centret är byggt för att motsvara kommunernas krav på långsiktiga lagringslösningar, vilket innebär

  • Hög prestanda
  • Hög datasäkerhet
  • Moderna övervaknings-funktioner
  • Skalbar lösning
  • Framtidssäkrad för molntjänster!
  • Mer automatisering

Målet med IT-migreringen är att de 4 olika datalagringslösningarna skall bli en gemensam – en leverantör, en driftslösning, gemensamma licens- och supportavtal och effektivare användning av hårdvaran! Ett tydligt exempel på hur kommunsamverkan kan ge stordriftsfördelar och lägre kostnader!

Kommentera