Gemensamma IT-lösningar för SOLTAK-kommuner!

Ett av huvuduppdragen för SOLTAK AB är att tillsammans med ägarkommunerna forma en gemensam, skalbar och framtidssäkrad IT-miljö. Den gemensamma IT-plattformen etablerades 2015 och används primärt för de nya ekonomi- och lönesystemen.

Nu tar vi nästa steg för att successivt kunna föra över (migrera) kommunernas IT-tillgångar till den gemensamma IT-miljön. Första steget är en utbyggnad av SOLTAK ABs datacenter för att nå upp till den kapacitet som krävs för detta, samt att förbättra redundansen (minska risken för långvariga driftsstopp).

SOLTAK AB tar nu också över ansvaret för IT-licensieringen för de centrala IT-miljöerna (kommunernas och SOLTAK ABs gemensamma) och har upphandlat en avtalspartner för IT-licensiering. SOLTAK AB tillhandahåller därmed licenser för kommunerna och svarar också för den expertis som krävs för att navigera i en tämligen snårig djungel av olika licensavtal och licensupplägg. “- Att ta över ansvaret för IT-licensieringen är ett stort åtagande för SOLTAK AB. Vi behöver läggs stort fokus på licensfrågorna framöver, så att vi vid varje tidpunkt har så optimala och ekonomiskt fördelaktiga licens-upplägg som möjligt”, säger Bengt Gustafsson, VD på SOLTAK AB.

 

Kommentera