Nya kommunsammanbindande nätet igång!

Ikväll har vi satt SOLTAK ABs nya kommunsammanbindande nät i drift. Kommunerna får nu en stabilare och mer kraftfull internetkommunikation med nya kraftfulla brandväggar, med högre kapacitet och mindre risk för driftstörningar och avbrott i internettrafiken.

johan firewalls

Johan Öster i färd med att migrera yttre brandvägg till SOLTAK

Det har varit många utmaningar under resans gång, inte minst med tanke på att tre kommuner varit involverade.

Därmed har vi nått en viktig milstolpe för samverkan och kommunikation inom SOLTAK AB. Överflyttningen gjordes under tisdagskvällen och vid 21-tiden kunden teamet konstatera att alla väsentliga funktioner var på plats, varpå man firade med cola och bulle!

Vi tackar teamet väl ett väl genomfört arbete!

Hela SOLTAK-teamet hade gemensam lunch på Trankärr!

 

6 oktober var dagen för den stora samlokaliseringen i SOLTAK AB. Ekonomi- och personal-teamen i Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet och Tjörn är därmed på plats på Trollhättevägen. Förmiddagen ägnades åt att packa upp saker, installera sig på sina nya platser, inkopplingar av datorer, skrivare och att få igång datakommunikationen. Det mesta verkade fungera smidigt och det dröjde inte länge förrän arbetet var igång igen.

 

ekteam riggar

Ekonomiteamet riggar upp sina platser!

 

lunch

Över 80 personer intog lunch på Trankärrsgården!

 

Vid 12-tiden träffades hela SOLTAK AB-teamet på Trankärrsgården i Kungälv för en god gemensam lunch, där alla kort fick presentera sig, eftersom det var första gången vi träffades i denna konstellation, dvs IT-, ekonomi- och personalteamen.

Med samlokaliseringen blir det lättare för alla att delta i det fortsatta arbetet med att utveckla de nya systemen, att arbeta med gemensamma processer – och inte minst att samverka över kommungränserna!

Kungälvs löneteam flyttar till Trollhättevägen!

Nu har vi vår nya kontorslayout på plats i stora kontorslandskapet. Riktigt snyggt och ändamålsenligt tycker vi själva! Tidigt i morse installerades sig Kungälvs löneteam i en del av landskapet. Men redan tidigt på förmiddagen var grejerna på plats, även om det återstår en del justeringsarbete.

Arbetet med tekniska och praktiska förberedelser inför den stora samlokaliseringen den 6 oktober är nu igång. Vi ser fram emot att få hälsa alla nya medarbetare välkomna då!

 

loneflytt

Kungälvs löneteam installerar sig på Trollhättevägen

Maria Siberg ny i SOLTAK-teamet

Maria Siberg har börjat arbeta på SOLTAK AB. Hon kommer i första hand att assistera projektledarna för implementationsprojekten för ekonomi- och HR-/personalsystemen. Men hon kommer också att arbeta med bolagets HR-frågor inför verksamhetsövergången 2016.

Under hösten kommer Maria att dela sin tid mellan SOLTAK AB och Stenungsunds kommun, där hon är personal-konsult. Vi hälsar Maria välkommen och önskar henne lycka till i sina nya uppdrag för SOLTAK AB.

SOLTAK AB Söker en driven IT-Chef!

IT-chefens huvuduppgift att forma den nya IT-organisationen.

SOLTAK IT arbetar dels med drift och support av kommunernas befintliga IT-miljöer och dels med att bygga upp en egen, modern och standardiserad IT-miljö, som på sikt kommer att ersätta ägarkommunernas befintliga.

Du får möjlighet att vara med och bygga upp en ny verksamhet och vara den som har det yttersta ansvaret för att verksamheten utvecklas till en professionell, kostnadseffektiv och processorienterad leverantör av tjänster till ägarkommunerna och dess dotterbolag.

Din uppgift kommer framförallt att vara att leda och prioritera verksamheten. Du har både personalansvar samt det ekonomiska ansvaret.

I rollen som IT-chef kommer du att ha ett nära samarbete med IT-ansvariga inom ägarkommunerna. Du rapporterar till VD för Soltak. Verksamheten är lokaliserad i Kungälv. SOLTAKS:s IT -infrastruktur utgår från Microsoft Kommundesign.

Läs mer och ansök!

https://adecco.zerolime.se/show.aspx?src=internal&tag=feed&id=8194D67C-A3D8-4C1E-A255-F678299F4466

Upphandlingen av ekonomi- och HR-/personalsystem klar!

Nu är det klart! SOLTAK ABs val av leverantörer har nu vunnit laga kraft och en viktig milstolpe har därmed passerats. Med Aditro som leverantör av gemensamt HR-/personalsystem och UNIT4 som levererar Agresso ekonomisystem, kommer vi direkt att påbörja implementationsprocessen av de båda systemen!

Nu återstår avtalsskrivande med leverantörerna, vilket skall vara klart innan semestern!

Leverantörerna och SOLTAK AB/kommunerna har ett gemensamt ansvar för att genomföra implementationen på bästa möjliga sätt. Peggy Hamnström kommer att leda implementationen av HR-/personalsystemet och Carolina Färdigh har samma roll vad gäller ekonomisystemet.

Projektledarna kommer att ha kick-offmöten med båda leverantörerna innan semestern för att sätta ramarna för implementationsprojekten, lägga grunden för den gemensamma planen och påbörja arbetet med att planera in och dedikera resurser från kommunerna.

Frukostmöte med SOLTAKs löneteam!

SOLTAKs blivande löneteam består av ca 30 medarbetare. Löneteamets chef Peggy Hamnström bjöd i förra veckan in hela teamet till frukostmöte på Trollhättevägen i Kungälv. Peggy, flankerad av SOLTAKs HR-chef Ulla-Britt Ek och VD Bengt Gustafsson, berättade då om vad som är på gång just nu i SOLTAK och hade en bra dialog om den kommande samlokaliseringen den 6 oktober, då löneteamen flyttar till SOLTAKs lokaler. Det blev ett härligt sorl i fikarummet under frukosten och den åtföljande rundvandringen i lokalerna.

loneteamet

Gränsöverskridande diskussioner vid
frukostmötet med SOLTAKs löneteam!

 

 

Carolina Färdigh ny chef för ekonomiteamet!

Carolina Färdigh har utnämnts till chef för ekonomiteamet inom SOLTAK AB. Carolina kommer närmast från en tjänst som utvecklingsledare inom Tjörns kommun och har lång och bred erfarenhet av ekonomiskt arbete, både i kommunal och privat verksamhet.

Carolina tillträder sin nya tjänst den 1 augusti, men kommer att delta i en del möten och aktiviteter inom SOLTAK AB redan i maj-juni. Under hösten kommer Carolina i huvudsak att arbeta som SOLTAK ABs projektledare för implementationen av nytt gemensamt ekonomisystem. Ekonomiteamen från Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och Kungälv går formellt över till SOLTAK AB den 1/1 2016.

Vi hälsar Carolina välkommen till SOLTAK AB och önskar henne lycka till i sin nya roll!

Ekonomi- och löneteamen till Kungälv 6 oktober!

Kundrådet inom SOLTAK AB har beslutat att ekonomi- och löneteamen i de fyra samverkande kommunerna samlokaliseras i SOLTAKs lokaler på Trollhättevägen i Kungälv den 6 oktober.

– Det är bra att vi har ett konkret måldatum för samlokaliseringen att förhålla oss till. Vi har en hel del arbete framför oss, för att få kontorsplatser för de totalt 80 -90 personer som kommer att jobba på Trollhättevägen efter samlokaliseringen, säger Bengt Gustafsson.

Det är dock först vid årsskiftet som den formella verksamhetsövergången sker, då ansvaret för överförd verksamhet och personal övergår till SOLTAK AB.

 

 

1 2 3 4