Carolina går tillbaka till Tjörns kommun!

Carolina Färdig har sedan sommaren 2015 arbetat som teamledare för ekonomiteamet och projektledare för det gigantiska projektet ”implementation nytt ekonomisystem för fyra kommuner”. Hon har lett implementationsarbetet tillsammans med intern personal och extern personal i kommunerna, samt i ett nära samarbete med systemleverantörerna.

Carolina som carolinatidigare arbetat som utvecklingsledare på Tjörns kommun har nu valt att återvända till Tjörn och ett arbete som förvaltningsekonom.

Vi tackar Carolina för hennes stora insats och för hennes positiva och drivande sätt att arbeta på. Nu tar Bertil Ågren över stafettpinnen i ekonomiprojektet, samtidigt som vi utökar chefsuppdraget i ekonomiteamet med Maria Borrling!

Vi önskar Carolina lycka till i sin nya roll på Tjörn!

 

 

Carolina avtackas av
arbetskamraterna!

Maria Borrling t f chef löneteamet

I början av mars tillträdde Maria Borrling tjänsten som tillförordnad chef för ekonomiteamet. Hon efterträder Carolina Färdig temporärt i den rollen. Maria har haft en rad ledande roller i både privat och offentlig verksamhet och kommer närmast från en chefsroll hos vårdcentralen Wästerläkarna, som hon varit med om att strarta och där hon arbetat med ekonomi, personal, kommunikation mm.

Maria rapporterar som t f teamledare till VD och ingår i bolagets ledningsgrupp.

Vi hälsar Maria välkommen i sin nya roll!

Maria Öjerskog Borrling foto
Maria Borrling är t f chef för löneteamet

SOLTAK AB nu i drift med egen personal!

Pressmeddelande till Kungälvs-Posten och St-tidningen

 

SOLTAK AB nu i drift med egen personal!

SOLTAK AB ägs av 7 kommuner och samordnar nu ekonomi- och lönehantering samt IT-drift och support för flera av sina ägarkommuner. Vid årsskiftet gick personal från Stenungsunds, Lilla Edets, Tjörns och Kungälvs kommuner formellt över till bolaget som nu har ca 90 anställda på kontoret på Trollhättevägen i Kungälv. Bolaget administrerar nu bl a löner för ca 8 000 kommunanställda, hanterar arvoden och ersättningar för ett stort antal timanställda, förtroendevalda mm, samt bokför och betalar ca 10 000 leverantörsfakturor i månaden för de fyra samverkande kommunerna.

Under 2016 kommer nya gemensamma ekonomi- och personalsystem att tas i drift. Med ett system i stället för fyra förväntas betydande samordningsvinster på sikt, med lägre driftkostnaderna för varje kommun. Investeringarna i de nya systemen mer än halveras jämfört med om varje kommun skulle investerat i var sitt eget system!

Redan i oktober kopplade SOLTAK AB samman Kungälvs, Stenungsunds och Lilla Edets kommuner i ett gemensamt kraftfullt datanät. Genom att nätet binder samman kommunerna har de nu också fått en gemensam koppling till internet. Det är en stor skillnad mot tidigare då varje kommun hade var sin internetanslutning. Detta samordnade grepp ger inte bara kommunerna en lägre kostnad för internettrafiken än tidigare, de har dessutom fått en högre kapacitet och säkerhet, samtidigt som risken för driftsstopp minskats avsevärt.

SOLTAK AB samverkar över kommungränserna på nya sätt. Ett exempel på detta är att bolagets egen datamiljö satts upp i serverhallen i Stenungsunds kommun med en back-up funktion i Lilla Edets serverhall.

 

Läs intervjun med Peggy i Personal & Ledarskap!

SOLTAK AB är ett initiativ som många är nyfikna på! Bolagets ledning träffar olika kommunala nätverk och deltar i konferenser med inriktning på kommunal samverkan. Tidningen Personal & Ledarskap besökte Trollhättevägen och fick en intervju med Peggy Hamnström och Bengt Gustafsson. Temat var gemensam systemupphandling. Läs hela artikeln i oktobernumret!

PoL_10_2015_HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peggy Hamnström berättar om utmaningarna med gemensam
systemupphandling!

 

Nya kommunsammanbindande nätet igång!

Ikväll har vi satt SOLTAK ABs nya kommunsammanbindande nät i drift. Kommunerna får nu en stabilare och mer kraftfull internetkommunikation med nya kraftfulla brandväggar, med högre kapacitet och mindre risk för driftstörningar och avbrott i internettrafiken.

johan firewalls

Johan Öster i färd med att migrera yttre brandvägg till SOLTAK

Det har varit många utmaningar under resans gång, inte minst med tanke på att tre kommuner varit involverade.

Därmed har vi nått en viktig milstolpe för samverkan och kommunikation inom SOLTAK AB. Överflyttningen gjordes under tisdagskvällen och vid 21-tiden kunden teamet konstatera att alla väsentliga funktioner var på plats, varpå man firade med cola och bulle!

Vi tackar teamet väl ett väl genomfört arbete!

Hela SOLTAK-teamet hade gemensam lunch på Trankärr!

 

6 oktober var dagen för den stora samlokaliseringen i SOLTAK AB. Ekonomi- och personal-teamen i Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet och Tjörn är därmed på plats på Trollhättevägen. Förmiddagen ägnades åt att packa upp saker, installera sig på sina nya platser, inkopplingar av datorer, skrivare och att få igång datakommunikationen. Det mesta verkade fungera smidigt och det dröjde inte länge förrän arbetet var igång igen.

 

ekteam riggar

Ekonomiteamet riggar upp sina platser!

 

lunch

Över 80 personer intog lunch på Trankärrsgården!

 

Vid 12-tiden träffades hela SOLTAK AB-teamet på Trankärrsgården i Kungälv för en god gemensam lunch, där alla kort fick presentera sig, eftersom det var första gången vi träffades i denna konstellation, dvs IT-, ekonomi- och personalteamen.

Med samlokaliseringen blir det lättare för alla att delta i det fortsatta arbetet med att utveckla de nya systemen, att arbeta med gemensamma processer – och inte minst att samverka över kommungränserna!

Kungälvs löneteam flyttar till Trollhättevägen!

Nu har vi vår nya kontorslayout på plats i stora kontorslandskapet. Riktigt snyggt och ändamålsenligt tycker vi själva! Tidigt i morse installerades sig Kungälvs löneteam i en del av landskapet. Men redan tidigt på förmiddagen var grejerna på plats, även om det återstår en del justeringsarbete.

Arbetet med tekniska och praktiska förberedelser inför den stora samlokaliseringen den 6 oktober är nu igång. Vi ser fram emot att få hälsa alla nya medarbetare välkomna då!

 

loneflytt

Kungälvs löneteam installerar sig på Trollhättevägen

Maria Siberg ny i SOLTAK-teamet

Maria Siberg har börjat arbeta på SOLTAK AB. Hon kommer i första hand att assistera projektledarna för implementationsprojekten för ekonomi- och HR-/personalsystemen. Men hon kommer också att arbeta med bolagets HR-frågor inför verksamhetsövergången 2016.

Under hösten kommer Maria att dela sin tid mellan SOLTAK AB och Stenungsunds kommun, där hon är personal-konsult. Vi hälsar Maria välkommen och önskar henne lycka till i sina nya uppdrag för SOLTAK AB.

SOLTAK AB Söker en driven IT-Chef!

IT-chefens huvuduppgift att forma den nya IT-organisationen.

SOLTAK IT arbetar dels med drift och support av kommunernas befintliga IT-miljöer och dels med att bygga upp en egen, modern och standardiserad IT-miljö, som på sikt kommer att ersätta ägarkommunernas befintliga.

Du får möjlighet att vara med och bygga upp en ny verksamhet och vara den som har det yttersta ansvaret för att verksamheten utvecklas till en professionell, kostnadseffektiv och processorienterad leverantör av tjänster till ägarkommunerna och dess dotterbolag.

Din uppgift kommer framförallt att vara att leda och prioritera verksamheten. Du har både personalansvar samt det ekonomiska ansvaret.

I rollen som IT-chef kommer du att ha ett nära samarbete med IT-ansvariga inom ägarkommunerna. Du rapporterar till VD för Soltak. Verksamheten är lokaliserad i Kungälv. SOLTAKS:s IT -infrastruktur utgår från Microsoft Kommundesign.

Läs mer och ansök!

https://adecco.zerolime.se/show.aspx?src=internal&tag=feed&id=8194D67C-A3D8-4C1E-A255-F678299F4466

Upphandlingen av ekonomi- och HR-/personalsystem klar!

Nu är det klart! SOLTAK ABs val av leverantörer har nu vunnit laga kraft och en viktig milstolpe har därmed passerats. Med Aditro som leverantör av gemensamt HR-/personalsystem och UNIT4 som levererar Agresso ekonomisystem, kommer vi direkt att påbörja implementationsprocessen av de båda systemen!

Nu återstår avtalsskrivande med leverantörerna, vilket skall vara klart innan semestern!

Leverantörerna och SOLTAK AB/kommunerna har ett gemensamt ansvar för att genomföra implementationen på bästa möjliga sätt. Peggy Hamnström kommer att leda implementationen av HR-/personalsystemet och Carolina Färdigh har samma roll vad gäller ekonomisystemet.

Projektledarna kommer att ha kick-offmöten med båda leverantörerna innan semestern för att sätta ramarna för implementationsprojekten, lägga grunden för den gemensamma planen och påbörja arbetet med att planera in och dedikera resurser från kommunerna.

1 2 3 4