Nytt gemensamt datacenter på plats!

SOLTAK ABs tidigare datacenter var rustat för att hantera de nya ekonomi- och lönesystemen. Efter att dessa system nu är driftsatta och har fått rätt prestanda och tillförlitlighet tar vi nu nästa steg i utvecklingen av en gemensam IT-plattform!

Vi har under sommaren uppgraderat datacentret med ny kapacitet och teknik för att möjliggöra migrering av kommunernas system till det nya gemensamma datacentret. Den 1 september startades systemet upp och de följande testerna visade att allt är uppsatt och konfigurerat på rätt sätt!

Med sin höga lagringskapacitet (>100 TB) är lösningen rustad för att ta emot Stenungsunds, Lilla Edets och Kungälvs samlade datadrift!

Det uppgraderade centret är byggt för att motsvara kommunernas krav på långsiktiga lagringslösningar, vilket innebär

  • Hög prestanda
  • Hög datasäkerhet
  • Moderna övervaknings-funktioner
  • Skalbar lösning
  • Framtidssäkrad för molntjänster!
  • Mer automatisering

Målet med IT-migreringen är att de 4 olika datalagringslösningarna skall bli en gemensam – en leverantör, en driftslösning, gemensamma licens- och supportavtal och effektivare användning av hårdvaran! Ett tydligt exempel på hur kommunsamverkan kan ge stordriftsfördelar och lägre kostnader!

Gemensamma IT-lösningar för SOLTAK-kommuner!

Ett av huvuduppdragen för SOLTAK AB är att tillsammans med ägarkommunerna forma en gemensam, skalbar och framtidssäkrad IT-miljö. Den gemensamma IT-plattformen etablerades 2015 och används primärt för de nya ekonomi- och lönesystemen.

Nu tar vi nästa steg för att successivt kunna föra över (migrera) kommunernas IT-tillgångar till den gemensamma IT-miljön. Första steget är en utbyggnad av SOLTAK ABs datacenter för att nå upp till den kapacitet som krävs för detta, samt att förbättra redundansen (minska risken för långvariga driftsstopp).

SOLTAK AB tar nu också över ansvaret för IT-licensieringen för de centrala IT-miljöerna (kommunernas och SOLTAK ABs gemensamma) och har upphandlat en avtalspartner för IT-licensiering. SOLTAK AB tillhandahåller därmed licenser för kommunerna och svarar också för den expertis som krävs för att navigera i en tämligen snårig djungel av olika licensavtal och licensupplägg. ”- Att ta över ansvaret för IT-licensieringen är ett stort åtagande för SOLTAK AB. Vi behöver läggs stort fokus på licensfrågorna framöver, så att vi vid varje tidpunkt har så optimala och ekonomiskt fördelaktiga licens-upplägg som möjligt”, säger Bengt Gustafsson, VD på SOLTAK AB.

 

SOLTAK AB har nu 9 500 kunder!

Ja, det är så vi ser vårt uppdrag även om vi mer formellt har fyra kommuner som kunder. Men sammantaget i dessa kommuner finns 9 500 användare av det gemensamma personalsystemet Personec. SOLTAK AB har efter en tuff höst riggat en organisation som skall kunna ge kvalificerad support så snabbt som möjligt, i alla ärenden som har med löner, arvoderingar, ersättningar, pensionsfrågor mm att göra.

Samtidigt upptäcker allt fler användare möjligheten att själv söka information i Personec – om sin lön, sin frånvaro, semester och en rad andra frågor. Under fliken ”Lön” här på hemsidan hittar du manualer, checklistor och anvisningar som hjälper dig att lätt nå de olika funktionerna i Personec.

När du behöver komma i personlig kontakt med någon av våra löneadministratörer finns vår Service Desk Lön öppen från 8.30 – 16.00 på vardagar. Svarstiderna var långa i höstas då systemen var nya och mängden frågor stor. Nu är kötiderna mycket kortare och periodvis kommer man fram direkt. Antalet pågående supportärenden har minskat med 70% sedan årsskiftet.

SOLTAK ABs personal bygger successivt upp både bredare och djupare kompetens i Personec och inom löneadministration generellt, vilket kommer alla kommuner till del.

SOLTAK AB levererar stödtjänster till Räddningstjänsten (SBRF)!

Vid årsskiftet bildades Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund – SBRF. Förbundet valde SOLTAB AB som leverantör av ekonomi-, löne- och IT-tjänster. Sedan tidigt i höstas har SOLTAK AB i nära samverkan med SBRF jobbat intensivt med att få alla delar på plats inför bildandet. Vid årsskiftet var ekonomi- och lönefunktionerna uppsatta och på plats och förbundets första löneutbetalning gjorde i SOLTAK ABs gemensamma lönesystem Personec.

Måndagen den 6 februari levererades nya Windows 10-baserade PC:s ut till SBRF:s fyra brandstationer. Det är första leveransen av SOLTAK ABs gemensamma PC-klient.

– Det har varit en spännande och intressant resa i nära och positivt samarbete med SBRF, säger SOLTAK ABs VD Bengt Gustafsson. Vi har en del arbete kvar men viktiga milstolpar är nu uppnådda!

Öppet hus under sportlovet!

– SOLTAK AB tar hand om SBRF:s ekonomi- och löneadministration samt levererar moderna Windows 10-datorer till förbundet!

SOLTAK AB – första verksamhetsåret!

I december 2015 pågick arbetet med verksamhetsövergång för fullt i SOLTAK AB och hos berörda kommuner! Det var en ganska omvälvande process för många med oro och funderingar över framtiden och vad SOLTAK AB skulle innebär.

Ett år senare konstaterar vi att vi byggt upp tre stabila team, med en bra mix av erfarna medarbetare med gedigen kunskap om kommunala processer och nya medarbetare som har delvis annan kompetens och erfarenhet med sig i bagaget.

Året har präglats av utveckling och driftsättning av toppmoderna ekonomi- och HR-/personalsystem för 4 kommuner, vilket tidvis inneburit mycket stor arbetsbelastning, både inom SOLTAK AB och ute i kommunerna. Ingen kunde nog riktigt förutse komplexiteten i detta stora ”projekt”, vilket ledde till en hel del oförutsedda utmaningar, som vi steg för steg tar oss igenom.

Med 2017 går bolaget och samarbetet in i en ny fas som skall där vi skall konsolidera oss, fintrimma verktyg, processer och kunddialog. Vi kommer i nära samverkan med kunderna att ta fram tjänstekataloger för att kunna erbjuda tydliga och prissatta tjänster. Vi beskriver och paketerar våra tjänster enkelt och konkret och sätter priser på dem så att ni lätt kan skala upp och ned kommunens kostnad för tjänsterna – baserat på volymerna! Enkelt och smidigt

2017 är också året då vi skall fokusera på gemensam IT-infrastruktur, så att vi på sikt kan stänga ned respektive kommuns IT-miljö. En plan för detta arbete tas nu fram och skall presenteras för och förankras hos våra uppdragsgivare, innan vi kan trycka på knappen och köra!

Vi vill tacka alla våra samarbetspartners inom kommunerna, bolagsstyrelsen, politiker och våra leverantörer för ett gott och framåtsyftande samarbete under året!

Nytt diarie- och ärendehanteringssystem!

Nu kickar vi igång projekt ”nytt diarie- och ärendehanteringssystem” för Stenungsund och Lilla Edet. Kommunerna vill ha ett samlat system för hantering av den politiska dokumenthanteringen i nämnder och styrelser, all diarieföring, hantering av dokument och avtal mm.

Projektet har i uppdrag att upphandla ett system som motsvarar högt ställda krav i den kravspecifikation som kommunerna arbetat intensivt med under en tid.

Systemet skall vara modernt, lättanvänt och så skalbart att fler kommuner lätt kan gå in i samma system. I arbetet ingår också att forma enhetliga processer och rutiner.

 

Gå in på fliken ”Projekt” och se en samlad översikt över de nya kundprojekt vi startat upp efter sommaren!

Nya projekt som ger skalfördelar!

SOLTAK AB har en intensiv höst med viktiga driftsättningar av HR-/personal- och ekonomisystem för 4 kommuner. Systemen skall användas i 4 kommuner, vilket större krav än vanligt på IT-infrastruktur och datakommunikation.

Nu har vi också startat upp nästa omgång projekt – som för de samverkande kommunerna och SOLTAK AB ännu närmare varandra. Det nybildade räddningstjänstförbundet SBRF för Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet kommer att köpa SOLTAK ABs hela tjämsteutbud – ekonomi-, löne- och IT-tjänster. En riktigt spännande utmaning, som ger SBRF tillgång till våra helt nya system.

Kungälvs kommun flyttar sin hantering av skoldatorer från externa aktörer till SOLTAK AB. Elever och pedagoger skall arbeta i den gemensamma IT-miljön hos SOLTAK AB.

Motorn i dessa projekt blir vår nya klientplattform vars former nu börjar skönjas. Med modern och skalbar teknik skall den tillgodose klientbehoven hos många typer av IT-användare. Den ny klienten, som blir baserad på Windows 10 Enterprise, kommer att användas av SBRF och skola Kungälv, men också av SOLTAK ABs egen personal i ett första steg.

I kommande steg skall övriga användare i kommunerna och dess bolag använda samma plattform.

Olof Ahlstrand ny driftsättningsgeneral!

Den 15 augusti börjar Olof Ahlstrand som driftsättningsgeneral på SOLTAK AB. Olof bor i Kungälv har lett utrullning av system, bl a inom Volvo IT och Renova.

Olof Ahlstrand

 

Olof som rapporterar till VD i sin nya roll, kommer att i nära samarbete med projektledare, leverantörer och teamchefer att forma den övergripande planen för driftsättningarna.Olof beskriver sig själv som generalist med lång erfarenhet av att leda komplexa verksamhetsprojekt med stort IT-innehåll.

 

 

 

 

 

 

Olof Ahlstrand, driftsättningsgeneral

Ilkka Tähtinen kommer att ta rollen som länken mellan Personec och Agresso och IT. Han blir projektens ”single point of contact” genetmot IT.

Christopher Falkenberg kommer i slufasen av Personec-projektet att ta över Peggys roll som projektledare när hon går på föräldraledighet. Han kommer också under del av sin tid att backa upp projekten i tekniska frågor i samarbete med Ilkka.

Sommarhälsning från Service Desk

Sommarhälsningar från Soltaks Service Desk

 

Under våren har Soltak arbetat hårt med att etablera en väg in för samtal till Service Desk. Först ut var Service Desk IT där vi gått från tre kommunspecifika IT supportfunktioner till en gemensam. I samband med sammanslagningen gick vi även från tre ärendehanteringssystem till ett gemensamt, under våren har också telefonväxel bytts ut. Det har medfört att vi numera kan flytta samtal och ärenden mellan våra supportgrupper.  Nu är det stora arbetet klart på IT och vi kan fokusera på att ge våra kundkommuner så bra IT support som möjligt.

Arbetet med att utveckla Service Desk kommer fortsätta under hösten och vi kommer bland annat göra förbättringar på Löne-supporten.

Under våren har också ett stort arbete genomförts mellan kommunerna och Soltak för att kartlägga hur vi gemensamt ska arbeta i Lön- och Ekonomi-flödena. Under oktober kommer också Stenungssund och Tjörn börja använda Personec. Service Desk Lön kan därefter fokusera på att ge support på bara ett huvudsystem.

Soltak kommer under hösten också att tillsammans med kommunerna arbeta med att standardisera, automatisera och digitalisera arbetet med löne- och ekonomi ärenden, vilket kommer ge en snabbare och mer effektiv hantering av ärenden.

I oktober har vi planerat att Service Desk Lön ska börja använda samma ärendesystem som IT. Lön kommer senare under hösten även börja använda den nya telefonväxeln vilket kommer ge ett nummer in även för Löne-ärenden. Den nya Service Portalen kommer också startas upp vilket kommer göra det enklare att följa pågående ärenden. Portalen gör det också möjligt att lägga ärenden och beställningar när som helst så att man inte är begränsad till kontorstid eller telefonsamtal. Ekonomi beräknas göra samma resa efter årsskiftet.

Höstens arbete kommer ge en mer effektiv hantering av ärenden samt en dynamisk åtkomst till support. Det kommer också gå att välja om man vill kontakta IT- eller Lönesupporten via telefon eller Service Portalen.

Soltak önskar er alla en trevlig och solig sommar och ser fram emot att påbörja utvecklingsarbetet igen i augusti. Under sommaren har vi lite lägre bemanning men kommer att ha öppet som vanligt!

 

Med soliga hälsningar!!

Soltaks Service Desk

1 2 3 4