Lön

Kontaktuppgifter för lönefrågor – ett nummer, en e-post


 

Telefon  0771-180 810 (tryck 2)

 

Nya telefontider för lön från 180625

Måndag, onsdag och fredagar   kl 09.00-12.00

Tisdag och torsdagar                      kl 13.00-16.00

lördag-söndag stängt

 

Servicedesk portal                                                  servicedesk.soltakab.se

Servicedeskportal för dig som är

anställd i Kungälv Kommun                                    servicedesk.kungalv.se

 

För snabbast möjlig hantering skriv vad/vem ärendet gäller, namn, personnummer, kommun och dina kontaktuppgifter.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Semester o Tjänstledighetsfaktorer

Att tänka på som chef inför sommaren

Pensionsinformation

Blivande pensionär KAP KL 2017 SOLTAK

Information anställda 2017 mitt i livet SOLTAK

Nyheter i Wisma Vindows 180531

Vårversionen 2018

Nya rutiner 180101 angående bevakning av tillfällig anställning

Nya rutiner från och med 180101 angående bevakning av tillfällig anställning

Löneperioder

Löneperioder 2018

 

Checklista och guide för chef och medarbetare

Checklista för medarbetarens ansvar i självservice

Guide för medarbetarens ansvar i självservice

Checklista för medarbetarens respektive chefens ansvar i självservice

Guide för medarbetarens respektive chefens sina ansvar i självservice

Rutin. Kontroll av att avvikelser inrapporteras i personec

 

Gemensamma Manualer

Kom igång manual för chefer

Kom igång manual för administratörer

E-Lönespec

Manual chef

Manual medarbetare

Manual flex

Manual P Mobile

Manual schema

Standardschema

Självservice timanställda

Manual för ekonomer

Manual HR personal

 

Blanketter

Medarbetare som har Självservice/Personec ska rapportera avvikelser (t ex. ledighet, extratid, flextid, restid m m) direkt i systemet och inte använda blanketter.

Chefer beviljar inrapporterade poster i Personec. Blanketter som ska attesteras måste fyllas i, skrivas ut och skannas in för att mailas till oss via ärendeportalen.

Medarbetare som inte har Självservice ska använda blanketterna nedan.

Saknas någon blankett hör av dig till oss.

 

Vid ifyllnad av Nordea blanketten behöver ni fylla i arbetsgivarnummer. Se nedan

Arbetsgivarnummer:

Lilla Edets Kommun            648021

Stenungsunds Kommun    648022

Kungälvs Kommun             640181

SBRF                                     648023

BORF                                     644852

Nordea Anmälan/ändring av löntagaruppgift

Info e-tjänst anmäla konto Nordea

NYHET 180701

From 1/7 kommer vi att ändra arbetssätt avseende korrigering av löneberäknade poster. Den befintliga Ändrings- och rättelseblanketten kommer att ersättas dels med en blankett som avser ändringar i anställning och en blankett som avser attestavvikelser.
Detta görs för att det ska bli tydligare vilken blankett som ska användas och att lönehandläggaren ska kunna utföra samtliga korrigeringar utan krav på ytterligare attest från chef.

Anställning – Ändrings- och rättelseblankett

Används vid förändring av anställning såsom byte av organisation, ändring av konto eller fördelning, förändring av lön och koppling till Time Care.

Attest Avvikelser – Ändrings- och rättelseblankett

Används när löneberäknade poster (turbyte, frånvaro, placering, avv tjänstgöring, tillägg/avdrag och resor) behöver justeras, tas bort eller när dessa beviljats för sent för att bli avräknade/utbetalda vid ordinarie lönekörning.

Kommungemensamma blanketter

Månadsrapport-avvikelser

Reseräkning-Inrikes

Reseräkning-Utrikes

Sjuk-och-VAB-anmälan

Semester

Uppsägning-Avgångsanmälan

Timrapport

Bilersättning Körjournal

Kommun-och bolagsgemensamma chefsblanketter

Beställning av behörighet för personalsystem

Kostavdrag (ej bolag)

Organisationsförändring i Personec P

Anställning – Ändrings och rättelseblankett

Attest Avvikelser – Ändrings och rättelseblankett

 

 

 

 

 

 

 

Kommunspecifika blanketter
Stenungsund

Anställningsavtal

Anställningsavtal- Intermittent

Semesterväxlingen-2019

Omställningsstöd för förtroendevalda

Avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda

 

Lilla Edet

Anställningsbevis

Omställningsstöd för förtroendevalda

Avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda

 

Tjörn

Anställningsinformation ordinarie

Anställningsinformation för schemapersonal

Registrering ändring av lönekonto Tjörns kommun

Omställningsstöd för förtroendevalda

Avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda

 

Kungälv

Anställningsunderlag

Semesterdagsväxling

Omställningsstöd för förtroendevalda

Avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda

 

 

 

 

 

Bohus Räddningstjänstförbund BORF

Bilersättning/Körjournal

Ledighetsansökan

Månadsrapport avvikelser

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Semesterdagsväxling

Sjukanmälan RIB

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Nordea Anmälan/ändring av löntagaruppgift

Chefsblanketter

Anställningsunderlag

 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund SBRF

Bilersättning-körjournal

Ledighetsansökan

Månadsrapport avvikelser

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Nordea Anmälan/ändring av löntagaruppgift

Chefsblanketter

Anställningsunderlag

 

 

 

 Tjörns bostads ab

Bilersättning/Körjournal

Registrering ändring lönekonto TBAB

Ledighetsansökan

Månadsrapport avvikelser

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Chefsblanketter

Anställningsinformation

 

Tjörns hamnar ab

Bilersättning/Körjournal

Registrering ändring lönekonto Tjörns Hamnar AB

Ledighetsansökan

Månadsrapport avvikelser

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Chefsblanketter

Anställningsinformation

Tjörns måltids ab

Bilersättning/Körjournal

Registrering ändring lönekonto Tjörns Måltids AB

Ledighetsansökan

Månadsrapport

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Chefsblanketter

Anställningsinformation