Lön

Kontaktuppgifter för lönefrågor – ett nummer, en e-post


Telefonsupporten kommer att vara stängt den 21 juni pga utbildning.

 

Telefon  0771-180 810 (tryck 2)

Vardagar kl 09.00-12.00

 

Nya telefontider för lön från 180625

Måndag, onsdag och fredagar      kl 09.00-12.00 

Tisdag och torsdagar                      kl 13.00-16.00

lördag-söndag stängt

 

Servicedesk portal                                                  servicedesk.soltakab.se

Servicedeskportal för dig som är

anställd i Kungälv Kommun                                    servicedesk.kungalv.se

 

För snabbast möjlig hantering skriv vad/vem ärendet gäller, namn, personnummer, kommun och dina kontaktuppgifter.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Semester o Tjänstledighetsfaktorer

Att tänka på som chef inför sommaren

Pensionsinformation

Blivande pensionär KAP KL 2017 SOLTAK

Information anställda 2017 mitt i livet SOLTAK

Nyheter i Wisma Vindows 180531

Vårversionen 2018

Nya rutiner 180101 angående bevakning av tillfällig anställning

Nya rutiner från och med 180101 angående bevakning av tillfällig anställning

Löneperioder

Löneperioder 2018

 

Checklista och guide för chef och medarbetare

Checklista för medarbetarens ansvar i självservice

Guide för medarbetarens ansvar i självservice

Checklista för medarbetarens respektive chefens ansvar i självservice

Guide för medarbetarens respektive chefens sina ansvar i självservice

Rutin. Kontroll av att avvikelser inrapporteras i personec

 

Gemensamma Manualer

Kom igång manual för chefer

Kom igång manual för administratörer

E-Lönespec

Manual chef

Manual medarbetare

Manual flex

Manual P Mobile

Manual schema

Standardschema

Självservice timanställda

 

Lilla Edet

Manual flex för chef

Manual timanställda

Manual brandmän och enhetschefer Lilla Edets kommun

Blanketter

Medarbetare som har Självservice/Personec ska rapportera avvikelser (t ex. ledighet, extratid, flextid, restid m m) direkt i systemet och inte använda blanketter.

Chefer beviljar inrapporterade poster i Personec. På varje blankett står det om den ska mailas eller skickas per post till Soltak Lön.

Medarbetare som inte har Självservice ska använda blanketterna nedan.

Saknas någon blankett går det bra att använda kommunens/bolagets gamla.

 

Vid ifyllnad av Nordea blanketten behöver ni fylla i arbetsgivarnummer. Se nedan

Arbetsgivarnummer:

Lilla Edets Kommun            648021

Stenungsunds Kommun    648022

Kungälvs Kommun             640181

SBRF                                     648023

BORF                                     644852

Nordea Anmälan/ändring av löntagaruppgift

 

Kommungemensamma blanketter

Månadsrapport-avvikelser

Ledighetsansökan

Reseräkning-Inrikes

Reseräkning-Utrikes

Sjuk-och-VAB-anmälan

Semester

Uppsägning-Avgångsanmälan

Timrapport

Bilersättning Körjournal

Kommun-och bolagsgemensamma chefsblanketter

Beställning av behörighet för personalsystem

Kostavdrag (ej bolag)

Organisationsförändring i Personec P

Ändrings och rättelseblankett

 

 

 

 

 

 

 

Kommunspecifika blanketter
Stenungsund

Anställningsavtal

Anställningsavtal – Intermittent

Semesterdagsväxling

Lilla Edet

Anställningsbevis

 

Tjörn

Anställningsinformation ordinarie

Anställningsinformation för schemapersonal

Registrering ändring av lönekonto Tjörns kommun

 

Kungälv

Anställningsunderlag

Semesterdagsväxling

 

 

 

 

 

 

 

Bohus Räddningstjänstförbund BORF

Bilersättning/Körjournal

Ledighetsansökan

Månadsrapport avvikelser

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Semesterdagsväxling

Sjukanmälan RIB

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Nordea Anmälan/ändring av löntagaruppgift

Chefsblanketter

Anställningsunderlag

 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund SBRF

Bilersättning-körjournal

Ledighetsansökan

Månadsrapport avvikelser

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Nordea Anmälan/ändring av löntagaruppgift

Chefsblanketter

Anställningsunderlag

 

 

 

 Tjörns bostads ab

Bilersättning/Körjournal

Registrering ändring lönekonto TBAB

Ledighetsansökan

Månadsrapport avvikelser

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Chefsblanketter

Anställningsinformation

 

Tjörns hamnar ab

Bilersättning/Körjournal

Registrering ändring lönekonto Tjörns Hamnar AB

Ledighetsansökan

Månadsrapport avvikelser

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Chefsblanketter

Anställningsinformation

Tjörns måltids ab

Bilersättning/Körjournal

Registrering ändring lönekonto Tjörns Måltids AB

Ledighetsansökan

Månadsrapport

Reseräkning inrikes

Reseräkning utrikes

Semester

Sjuk- och VAB anmälan

Timrapport

Uppsägning-Avgångsanmälan

Chefsblanketter

Anställningsinformation