Så här når du oss på SOLTAK AB!

 


IT

Telefon vardagar kl 8.00 – 16.30                          0771-180 810   (tryck 1)

Lön och pension

Telefon                                                                     0771-180 810   (tryck 2)
måndag-torsdag kl 8.30 – 16.00

fredag kl 8.30-13.00                                           

E-post                                                                      servicedesk.lon@soltakab.se

Ekonomi

Telefon vardagar kl 8.00 – 16.30                          0771-180 810   (tryck 3)

E-post

Leverantörsfakturor (till kommun/bolag)          ek.leverantorsgrupp@soltakab.se
Kundfakturor (från kommun/bolag)                   ek.kundgrupp@soltakab.se
Kassa, bokföring, bank Kungälv                           kassa.kk@soltakab.se
Kassa, bokföring, bank Stenungsund                  kassa.sk@soltakab.se
Kassa, bokföring, bank Lilla Edet                         kassa.le@soltakab.se
Kassa, bokföring, bank Tjörn                                 kassa.tk@soltakab.se

SOLTAK AB
Ärenden som avser bolaget SOLTAK AB           Se kontaktpersoner till vänster

 

Nedanstående dagar 2017 stänger Servicedesktelefonerna på SOLTAK  klockan 12.00

3 november

 

 


 

Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster!

SOLTAK AB bildades av 7 kommuner 2013 för att samordna och effektivisera produktionen av stödtjänster. 4 av kommunerna har beslutat att lägga över ekonomisk administration och löneadministration på SOLTAK AB, medan 3 av dem beslutat lägga över IT-drift och -support.

Med SOLTAK AB får ägarkommunerna långsiktiga skalfördelar genom att dela på utvecklings- och driftskostnader, organisera arbetet på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt och göra rollerna och uppdrag mer attraktiva för personalen.

SOLTAK AB har tillsammans med kommunerna utvecklad och implementerat nya ekonomi- och personalsystem, som tas i drift under hösten 2016.

Vi fortsätter att utveckla den egna IT-miljön, som på sikt kommer att bli gemensam för de samverkande ägarkommunerna.

SOLTAK AB och kommunerna har utvecklat och format enhetliga och effektiva processer, vilket innebär förnyade arbetssätt både inom SOLTAK AB och inom kommunerna.

Formell verksamhetsövergång skedde vid årsskiftet, då personal från samverkande kommuner gick över till SOLTAK och driften startade i företagets lokaler på Trollhättevägen i Kungälv.

I april 2015 samlokaliserade vi IT-teamen från Stenungsund, Lilla Edet och Kungälv i företagets lokaler. Den 6 oktober 2015 samlokaliserades ekonomi- och löneteamen.

Styrelsen för bolaget utgörs av ägarkommunernas kommunalråd. Kundrådet består av kommuncheferna, som representerar SOLTAK ABs kunder.

Företagspresentation

________________________________________________________________________

Lediga tjänster

Här nedan finns länken till de lediga tjänster som finns hos oss på Soltak AB.

Klicka här för våra lediga tjänster