Så här når du oss på SOLTAK AB!


IT

Telefon vardagar kl 8.00 – 16.30                          0771-180 810   (tryck 1)

Servicedeskportal                                                   servicedesk.soltakab.se

Lön

Telefonsupporten kommer att vara stängt den 21 juni pga utbildning.

Telefon                                                                     0771-180 810   (tryck 2)

Vardagar kl 09.00-12.00

 

Nya telefontider för lön från 180625

Måndag, onsdag och fredagar      kl 09.00-12.00 

Tisdag och torsdagar                      kl 13.00-16.00

 

 

Servicedeskportal                                                 servicedesk.soltakab.se

Servicedeskportal för dig som är

anställd i Kungälv Kommun                                    servicedesk.kungalv.se

E-post                                                                      servicedesk.lon@soltakab.se

 

Ekonomi

Telefon vardagar kl 8.00 – 16.30                          0771-180 810   (tryck 3)

E-post

Kassa, bokföring,                                               bank Kungälv kassa.kk@soltakab.se
Kassa, bokföring,                                               bank Stenungsund kassa.sk@soltakab.se
Kassa, bokföring,                                               bank Lilla Edet kassa.le@soltakab.se
Kassa, bokföring,                                               bank Tjörn kassa.tk@soltakab.se
Kundfakturor (från kommun/bolag)              ek.kundgrupp@soltakab.se
Leverantörsfakturor (till kommun/bolag)     ek.leverantorsgrupp@soltakab.se
(leverantörsfakturor ska skickas med post eller som e-faktura, inte via e-post)

 

Pension

Pensions-/försäkrings  ärenden                      010-331 32 05 eller 010-331 32 06

 

SOLTAK AB
Ärenden som avser bolaget SOLTAK AB           Se kontaktpersoner till vänster

 

Nedanstående dagar 2018 stänger Servicedesktelefonerna på SOLTAK  klockan 12.00

Torsdag    21/6   Dagen före midsommarafton

Fredag      2/11   Alla helgons afton

 


 

Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster!

SOLTAK AB ägs av 4 kommuner med syftet att samordna och effektivisera produktionen av stödtjänster. Kommunerna har beslutat att lägga över ekonomisk administration och löneadministration samt IT-drift och -support på SOLTAK AB.

Med SOLTAK AB får ägarkommunerna långsiktiga skalfördelar genom att dela på utvecklings- och driftskostnader, organisera arbetet på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt och göra rollerna och uppdrag mer attraktiva för personalen.

SOLTAK AB har tillsammans med kommunerna utvecklad och implementerat nya ekonomi- och personalsystem, som driftsattes med början 2016.

Vi fortsätter att utveckla den egna IT-miljön och har etablerat ett nytt, modern och skalbart datacenter under 2017, som på sikt kommer att bli gemensamt för de samverkande ägarkommunerna.

SOLTAK AB och kommunerna har utvecklat och format enhetliga och effektiva processer, vilket innebär förnyade arbetssätt både inom SOLTAK AB och inom kommunerna.

Styrelsen för bolaget är helt nyvald i december 2017 som har stor bredd i kompetenser och erfarenheter. Ordförande är Åke Sparringsjö. Kundrådet består av kommuncheferna, som representerar SOLTAK ABs kunder.

Företagspresentation_2018
________________________________________________________________________

Lediga tjänster

Här nedan finns länken till de lediga tjänster som finns hos oss på Soltak AB.

Klicka här för våra lediga tjänster