SOLTAK AB

Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster!

SOLTAK AB bildades av 7 kommuner 2013 för att samordna och effektivisera produktionen av stödtjänster. 4 av kommunerna har beslutat att lägga över ekonomisk administration och löneadministration på SOLTAK AB, medan 3 av dem beslutat lägga över IT-drift och -support.

Med SOLTAK AB får ägarkommunerna långsiktiga skalfördelar genom att dela på utvecklings- och driftskostnader, organisera arbetet på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt och göra rollerna och uppdrag mer attraktiva för personalen.

Eftersom sommaren började vi implementera de nyupphandlade moderna ekonomi- och HR/personalsystemen. 4 kommuners samlade kompetens och erfarenhet har lagt grunden till grundligt genomarbetade kravspecifikationer. Vi fortsätter att utveckla den egna IT-miljön, som på sikt kommer att bli gemensam för de samverkande ägarkommunerna.

Flera projektgrupper arbetar nu med att forma enhetliga och effektiva processer, vilket innebär förnyade arbetssätt både inom SOLTAK AB och inom kommunerna.

Formell verksamhetsövergång skedde vid årsskiftet, då personal från samverkande kommuner gick över till SOLTAK och driften startade i företagets lokaler på Trollhättevägen i Kungälv.

I april 2015 samlokaliserade vi IT-teamen från Stenungsund, Lilla Edet och Kungälv i företagets lokaler. Den 6 oktober 2015 samlokaliserades ekonomi- och löneteamen.

Styrelsen för bolaget utgörs av ägarkommunernas kommunalråd. Kundrådet består av kommuncheferna, som representerar SOLTAK ABs kunder.

Företagspresentation

________________________________________________________________________

Lediga tjänster

Här nedan finns länken till de lediga tjänster som finns hos oss på Soltak AB.

Klicka här för våra lediga tjänster